Makléř informuje, důležité.

Návrat zákonného předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům u nemovitých věcí od 1. ledna 2018
Máme to zpět…..
V rámci rekodifikace v roce 2012 a přijetí nového občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014 bylo všeobecné zákonné předkupní právo k převáděným spoluvlastnickým podílům s účinností ke dni 1. ledna 2015 zrušeno. Bylo nahrazeno specifickou úpravou, jež zavedla dočasně trvající předkupní právo ke spoluvlastnickým podílům na dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví.
Toto předkupní právo se navíc aplikovalo pouze v případech, kdy spoluvlastníci nemohli při vzniku spoluvlastnictví svá práva a povinnosti ovlivnit, tj. pokud spoluvlastnictví vznikalo bez jejich přičinění, zejména děděním.
Novela občanského zákoníku z prosince 2016 (zákon č. 460/2016 Sb.), s účinnosti 1. ledna 2018 však časově neomezené „plošné“ zákonné předkupní právo ve vztahu k nemovitým věcem však vrací zpět.
Podle ustanovení § 1124 občanského zákoníku účinného ode dne 1. ledna 2018: převádí-li se spoluvlastnický podíl na nemovité věci, mají spoluvlastníci předkupní právo. 
Kdy , jak a komu musíte nabídnout, jaké jsou lhůty dodržet a dá se vzdát předkupního práva? Jak je to při vkladu a katastr? Pokud máte tyto otázky, neváhejte mě kontaktovat.

Důležitá informace!

Nová pravidla získání hypotečního úvěru od října 2018:
Banka vám půjčí maximálně 9 ti násobek čistého ročního příjmu. Máte čistý příjem 20 000,- Kč, banka vám půjčí maximálně 2 160 000,- Kč.
Vaše splátka nesmí být více, než 45 % vašeho čistého příjmu. Máte-li čistý příjem 20 000,- Kč, splátka se musí vejít do 9 000,- Kč / měsíc.
Už delší čas platí, že banka vám nepůjčí 100 % hodnoty nemovitosti.
Neváhejte kontaktovat, pro více informací.

Jak se stanovuje tržní cena nemovitosti?

Co je to tržní cena nemovitosti? Jak její název napovídá, je to cena, kterou určuje trh, přesněji řečeno cena, za kterou je majitel ochoten prodat a zájemce koupit. Přesnou tržní cenu nemovitosti nelze určit, ale s určitou mírou přesnosti ji lze odhadnout. Jaké hlavní faktory vstupují do hry a co výslednou cenu nejvíce ovlivňuje, se dozvíte v dnešním článku.
Přesná kupní cena nemovitosti neexistuje
Pokud byste stavěli nový dům a spočítali každou cihlu i hřebíček, které na stavbě použijete, dostanete poměrně přesnou částku – pořizovací cenu domu. Při prodeji však tímto způsobem cenu stanovovat nelze. V konečném důsledku záleží jen na tom, kolik bude kupující ochoten za vaši nemovitost zaplatit.
Veškeré metody stanovení tržní ceny se snaží predikovat nejvyšší částku, kterou bude ochoten někdo v daném čase a určité lokalitě zaplatit. Pokud mluvíme s prodávajícím, bavíme se o cenovém rozmezí od – do. Spočítá-li vám někdo do haléře přesnou tržní cenu, moc mu nevěřte.
I zkušený odhadce s razítkem jen odhaduje
Ani sebezkušenější odhadce s kulatým razítkem neumí předpovídat budoucnost. Vždy jen odhaduje chování lidí, kteří nemovitosti kupují.
Cena nemovitosti se tvoří až samotným prodejem. Prodat se dá dobře, špatně nebo skvěle. Cíl kvalitního makléře je pro svého klienta (prodávajícího) zajistit “nejvyšší cenu na daném trhu a v daný čas možnou”, to znamená prodat skvěle.
Nabídková cena a cenová strategie prodeje – před samotným prodejem kromě určení nabídkové ceny si budeme potřebovat také určit strategii, s jakou nemovitost budeme prodávat. Správně nastavená nabídková cena je pro úspěšný prodej klíčová.
Prodejní strategie
Jak tedy na to? Abychom to dokázali, potřebujeme nejdříve identifikovat cílovou skupinu. Není to žádná věda. Prostě si definujte ideálního kupce. Kupce, pro kterého bude mít vaše nemovitost nejvyšší hodnotu a bude ochoten za ni zaplatit nejvíce peněz. Pro lepší představu se nebojte si takového kupce namalovat, pojmenovat, přiřadit mu vlastnosti, společenské a profesní zařazení. To vám pomůže identifikovat případnou chybu – nachází se taková cílová skupina ve vašem regionu? Bude dostatečně veliká? Jakou motivaci bude mít, aby právě tu vaši nemovitost koupil?
Tento jednoduchý postup vám může pomoci odhalit případnou chybu v nastavení nabídkové ceny – třeba zjistíte, že ten, kdo by byl vaši nemovitost ochoten koupit na ni nemá, resp. je na něj příliš drahá a ten, kdo finanční prostředky má, nebude ochoten je vydat právě za vaši nemovitost, protože ve stejné cenové hladině může mít jiné, zajímavější alternativy – například vlastní výstavbu apod.
Následně pomocí srovnávací analýza cen prodaných srovnatelných nemovitostí a analýzy konkurenčních nabídek určíme cenové rozpětí, za které se naše nemovitost s 90% pravděpodobností prodá. Kvalitní makléř má přístup k přesným statistikám prodejních cen nemovitostí, takže lidově řečeno, nevaří z vody, ale pracuje s přesnými daty.
Na základě určení pravděpodobné tržní ceny stanovým cenovou strategii prodeje. A klíčovou součástí této strategie je právě zvolení správné nabídkové ceny.
Srovnávací analýza
Jednou z dalších metod stanovení tržní ceny je „srovnávací analýza“. Můžete si ji udělat i sami a jak už napovídá název této metody, nejprve vyberete přibližně 5 až 15 nemovitostí, které se podobají té vaší a pak srovnáváte jejich vlastnosti a cenu.
No a s jakými čísly počítat? A je vaše nabídka konkurenceschopná? Vaše nemovitost totiž není jediná v širém okolí a proto je potřeba počítat i s vlivem trhu. To vám ukáže až zájem potenciálních kupujících.
Ještě jednu poznámku na závěr
Kupujícího vůbec nezajímá, kolik potřebujete „peněz“ z prodeje dostat, zaplatí vám tolik kolik má pro něj vaše nemovitost reálnou hodnotu. Při prodeji je potřeba se na svůj “bývalý domov” dívat jako na zboží. A to je pro každého prodávajícího obtížné. Proto je dobré na prodej využít služeb makléře, nezávislé osoby, která k vaší nemovitosti nemá citovou vazbu a prodej neovlivňuje emocemi.

Průměrná cena nových prodaných bytů v Praze na konci letošního 1. čtvrtletí meziročně vzrostla o 22,8 procenta na 88.552 korun za metr čtvereční.

https://bydleni.idnes.cz/barevne-trendy-2018-0ze-/dum_osobnosti.aspx?c=A171229_154119_dum_osobnosti_rez

https://sdeleni.idnes.cz/jakou-podlahu-vybrat-do-kuchyne-dn3-/rea-sdeleni.aspx?c=A180820_140237_rea-sdeleni_rest

https://bydleni.idnes.cz/soused-problem-se-sousedem-zivy-plot-pes-kocka-stavba-plotu-vyhruzka-dopis-1b8-/dum_osobnosti.aspx?c=A180824_112714_dum_osobnosti_web

https://bydleni.idnes.cz/jar-stromovy-dum-zasivarna-chata-dreveny-dum-dum-na-pilotach-bydleni-v-lese-16m-/dum_osobnosti.aspx?c=A180808_114806_dum_osobnosti_web

Otázky na makléře:

Jaká je současná přibližná tržní cena mé nemovitosti?

Stanovím vám tržní cenu, podle cenové mapy, cenové strategie a zkušenosti v prodeji v dané lokatitě.

Nezvládám vyklidit, dům a byt např: po rodičích. Je tam hrozný nepořádek, takhle to nemohu začít prodávat. Nevím co s tím?

Vůbec si stím nelamte hlavu, je to jednoduché řešení. Spolupracuji s firmou, která uklidí a vše připraví na focení a na prodej nemovitostí. Vyklízí i pozůstalosti, maluje, dělá podlahy, venkovní úpravy a to vše za úžasné ceny. Nemovitost připravím k prodeji, tak aby se prodala za nejvyšší danou tržní cenu.

Jak budete mojí nemovitost prodávat?

Jako svoji vlastní 🙂 ke každé nemovitosti mám individuální přístup.
Profi fotky, video, plánky,Home staging,propagace na nejvíce naštěvovaných realitních serverech.
Vyhledávat aktivně kupující klienty a o všem vás informovat a společně jít na proti kupujícím a spokojenému prodeji.

Jaké služby v provizi poskytujete s výhradní smlouvou?

vypracování marketingové strategie za účelem propagace nemovitých věcí, zahrnující profesionální fotografie, popis, inzerce, příp. spolupráce s jinou realitní kanceláří, aukce na nemovité věci, atd.;
zajištění prohlídek nemovitých věcí se zájemci;
zajištění výpisu z katastru nemovitostí a katastrální mapy;
uzavření smlouvy o složení rezervačního depozita s kupujícím, zajištění převzetí rezervačního depozita do advokátní úschovy Mgr. Lenky Ptáčkové Resové, advokátky, zapsané v seznamu České advokátní komory pod č. 8786, se sídlem Brno, Masarykova 2, 602 00, na základě smlouvy o advokátní úschově rezervačního depozita, zorganizování potřebných jednání smluvních stran nezbytných k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní, smlouvy o advokátní úschově kupní ceny;
příprava standardní smluvní dokumentace (smlouva o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouva příp. smlouva o advokátní úschově, návrh na vklad);
organizace podpisu smluvní dokumentace včetně ověření podpisů;
nadstandardní službu k rodinnému domu, ke komerčním nemovitostem, zajistit vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy dle zákona č. 406/2000 Sb.;
podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitým věcem včetně zajištění úhrady správního poplatku;
předání nemovitých věcí včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu.

Zeptejte se mě na jakoukoliv otázku. Kontakty ZDE.